Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0072(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0020/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0020/2014

Keskustelut :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0092

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg

9.23. Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georges Bach (A7-0020/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0092)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0092)

Puheenvuorot:

Saïd El Khadraoui, joka esitti tarkistukseen 74 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, ja Hans-Peter Mayer.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö