Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0072(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0020/2014

Ingediende teksten :

A7-0020/2014

Debatten :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Stemmingen :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0092

Notulen
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg

9.23. Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0092)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0092)

Het woord werd gevoerd door:

Saïd El Khadraoui, om een mondeling amendement in te dienen op amendement 74, dat in aanmerking werd genomen, en Hans-Peter Mayer.

Juridische mededeling - Privacybeleid