Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. února 2014 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

9. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Michael Gahler k dotaci, kterou měla být údajně dostat společnost „Active Group“, Antonio Masip Hidalgo k bouřce, která nedávno zasáhla Asturii a severozápad Španělska, a Zbigniew Zaleski, aby připomněl zavraždění několika tisíců Poláků během masakru v Katyni, ke kterému došlo na jaře v roce 1940.


9.1. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.2. Dovoz atlantického tuňáka velkookého ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.3. Protokol mezi EU a Gabonem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.4. Vztahy mezi EU na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.5. Pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.6. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Struktura a organizace sociálního dialogu v rámci skutečné EMU (článek 124 jednacího řádu) (hlasování)

9.7. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015 (hlasování)

9.8. Jmenování místopředsedy dozorčí rady Evropské centrální banky (hlasování)

9.9. Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.10. Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (hlasování)

9.11. Zmocnění členských států k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.12. Smlouva o obchodu se zbraněmi (hlasování)

9.13. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (hlasování)

9.14. Dodržování pravidel společné rybářské politiky ***I (hlasování)

9.15. Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ***I (hlasování)

9.16. Výbušniny pro civilní použití ***I (hlasování)

9.17. Váhy s neautomatickou činností ***I (hlasování)

9.18. Elektromagnetická kompatibilita ***I (hlasování)

9.19. Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí ***I (hlasování)

9.20. Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy ***I (hlasování)

9.21. Jednoduché tlakové nádoby ***I (hlasování)

9.22. Měřidla ***I (hlasování)

9.23. Náhrady a pomoc cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů ***I (hlasování)

9.24. Úpadkové řízení ***I (hlasování)

9.25. Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí