Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. február 5., Szerda - Strasbourg

17. Az egyiptomi helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mário David, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen és Cristian Dan Preda.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon és Andrzej Grzyb.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt és Paul Murphy.

Felszólal: Evangelos Venizelos.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz és Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias és Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat