Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg

17. Situația din Egipt (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Egipt (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Włosowicz, în numele Grupului EFD, Mário David, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen şi Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon şi Andrzej Grzyb.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt şi Paul Murphy.

A intervenit Evangelos Venizelos.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz şi Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 6.2.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate