Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2533(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0150/2014

Arutelud :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Hääletused :

PV 06/02/2014 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0101

Protokoll
Kolmapäev, 5. veebruar 2014 - Strasbourg

18. ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras ja Nadezhda Neynsky.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy ja Adrian Severin.

Sõna võttis Štefan Füle.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võttis Evangelos Venizelos.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja Venemaa 28. jaanuaril 2014. aastal toimunud tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula ja Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika