Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2533(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0150/2014

Keskustelut :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0101

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg

18. EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Venäjän huippukokous (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras ja Nadezhda Neynsky.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy ja Adrian Severin.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Evangelos Venizelos käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta 28. tammikuuta 2014 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 9.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö