Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2533(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0150/2014

Debatai :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.8

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0101

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d. - Strasbūras

18. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ewald Stadler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Alexander Graf Lambsdorff), Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras ir Nadezhda Neynsky.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy ir Adrian Severin.

Kalbėjo Štefan Füle.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Evangelos Venizelos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 2014 m. sausio 28 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ir Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika