Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2533(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0150/2014

Debates :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Balsojumi :

PV 06/02/2014 - 9.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0101

Protokols
Trešdiena, 2014. gada 5. februāris - Strasbūra

18. ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (2014/2533(RSP)).

Evangelos Venizelos (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras un Nadezhda Neynsky.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy un Adrian Severin.

Uzstājās Štefan Füle.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Evangelos Venizelos.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par ES un Krievijas 2014. gada 28. janvāra augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula un Michael Cashman S&D grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric un Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 9.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika