Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2533(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0150/2014

Debatten :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Stemmingen :

PV 06/02/2014 - 9.8

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0101

Notulen
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg

18.  Top EU-Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top EU-Rusland (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras en Nadezhda Neynsky.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy en Adrian Severin.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evangelos Venizelos.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric en Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, over de top EU-Rusland (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 6.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid