Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0150/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.8

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0101

Proces-verbal
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg

18. Summitul UE-Rusia (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Ewald Stadler, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras şi Nadezhda Neynsky.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy şi Adrian Severin.

A intervenit Štefan Füle.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Evangelos Venizelos.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 6.2.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate