Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2533(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0150/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 9.8

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0101

Zápisnica
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg

18. Samit EÚ – Rusko (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit EÚ – Rusko (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras a Nadezhda Neynsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy a Adrian Severin.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 28. januára 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula a Michael Cashman v mene skupiny S&D, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 6.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia