Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

19. Εικαζόμενες απωθήσεις στα ανοικτά των ελληνικών ακτών (Φαρμακονήσι) που προκάλεσαν θανάτους προσφύγων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εικαζόμενες απωθήσεις στα ανοικτά των ελληνικών ακτών (Φαρμακονήσι) που προκάλεσαν θανάτους προσφύγων (2014/2549(RSP))

Οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Κρίτων Αρσένης, Χαράλαμπος Αγγουράκης και Γεώργιος Κουμουτσάκος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marie-Christine Vergiat και Paul Murphy.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου