Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg

19. Väitetyt pakolaisten kuolemiin johtaneet käännytykset Kreikan rannikolla (Farmakonisi) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Väitetyt pakolaisten kuolemiin johtaneet käännytykset Kreikan rannikolla (Farmakonisi) (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Nikos Chrysogelos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marie-Christine Vergiat ja Paul Murphy.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Evangelos Venizelos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö