Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
CRE

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 527.823/OJJE).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου