Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser ***I (forhandling)
 6.Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde ***I (forhandling)
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (fortsat forhandling)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Import af storøjet tun ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Protokol mellem EU og Den Gabonesiske Republik om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.6.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Arbejdsmarkedsdialogens struktur og organisation i forbindelse med en egentlig økonomisk og monetær union (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)
  
9.7.Parlamentets mødekalender - 2015 (afstemning)
  
9.8.Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (afstemning)
  
9.9.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.10.EU-samarbejdsaftaler om håndhævelse af konkurrencepolitikken - vejen frem (afstemning)
  
9.11.Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.12.Traktaten om våbenhandel (afstemning)
  
9.13.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (afstemning)
  
9.14.Overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik ***I (afstemning)
  
9.15.Materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære ***I (afstemning)
  
9.16.Eksplosivstoffer til civil brug ***I (afstemning)
  
9.17.Ikke-automatiske vægte ***I (afstemning)
  
9.18.Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (afstemning)
  
9.19.Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser ***I (afstemning)
  
9.20.Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer ***I (afstemning)
  
9.21.Simple trykbeholdere ***I (afstemning)
  
9.22.Måleinstrumenter ***I (afstemning)
  
9.23.Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser ***I (afstemning)
  
9.24.Konkurs ***I (afstemning)
  
9.25.En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen i Ukraine (forhandling)
 14.Europas rolle i Den Centralafrikanske Republik (forhandling)
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.Syriske flygtninge, der ankommer til den bulgarske grænse (forhandling)
 17.Situationen i Egypten (forhandling)
 18.Topmøde EU-Rusland (forhandling)
 19.Påståede tilbagedrivelser ud for Grækenlands kyst (Farmakonisi), som har medført flygtninges død (forhandling)
 20.Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina - Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Statusrapport 2013 for Montenegro (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Protokol (240 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (10659 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (180 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (633 kb) Afstemning ved navneopråb (4218 kb)    
 
Protokol (285 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (1028 kb) Afstemning ved navneopråb (8743 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik