Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I (keskustelu)
 6.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten ***I (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten (jatkoa keskustelulle)
 9.Äänestykset
  
9.1.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Atlantin isosilmätonnikalan tuonti ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.EU:n ja Gabonin kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva pöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan väliset suhteet * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.6.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö:Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenne ja järjestäminen todellisen talous- ja rahaliiton puitteissa (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  
9.7.Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)
  
9.8.Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
9.9.Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.10.Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (äänestys)
  
9.11.Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.12.Asekauppasopimus (äänestys)
  
9.13.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (äänestys)
  
9.14.Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen ***I (äänestys)
  
9.15.Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät ***I (äänestys)
  
9.16.Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet ***I (äänestys)
  
9.17.Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I (äänestys)
  
9.18.Sähkömagneettinen yhteensopivuus ***I (äänestys)
  
9.19.Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet ***I (äänestys)
  
9.20.Hissit ja hissien turvakomponentit ***I (äänestys)
  
9.21.Yksinkertaiset paineastiat ***I (äänestys)
  
9.22.Mittauslaitteet ***I (äänestys)
  
9.23.Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I (äänestys)
  
9.24.Maksukyvyttömyysmenettelyt ***I (äänestys)
  
9.25.Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 14.Euroopan rooli Keski-Afrikan tasavallassa (keskustelu)
 15.Syyrian tilanne (keskustelu)
 16.Bulgarian rajoille saapuvat syyrialaispakolaiset (keskustelu)
 17.Egyptin tilanne (keskustelu)
 18.EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
 19.Väitetyt pakolaisten kuolemiin johtaneet käännytykset Kreikan rannikolla (Farmakonisi) (keskustelu)
 20.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (246 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (10659 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (184 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (678 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4211 kb)    
 
Pöytäkirja (282 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (1062 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (8799 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö