Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 5. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos ***I (debates)
 6.Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi sezonas nodarbinātības nolūkos ***I (debates)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi sezonas nodarbinātības nolūkos (debašu turpinājums)
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi sezonas nodarbinātības nolūkos ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Atlantijas lielacu tunzivju imports ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.ES un Gabonas protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.4.ES attiecības ar Grenlandi un Dānijas Karalisti * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.5.Apdrošināšana pret dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.6.Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par sociālā dialoga struktūru un organizāciju patiesas ekonomiskās un monetārās savienības kontekstā (Reglamenta 124. pants) (balsošana)
  
9.7.Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
9.8.Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (balsošana)
  
9.9.Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.10.ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (balsošana)
  
9.11.Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.12.Ieroču tirdzniecības līgums (balsošana)
  
9.13.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (balsošana)
  
9.14.Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem ***I (balsošana)
  
9.15.Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ***I (balsošana)
  
9.16.Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas ***I (balsošana)
  
9.17.Neautomātiskie svari ***I (balsošana)
  
9.18.Elektromagnētiskā savietojamība ***I (balsošana)
  
9.19.Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās ***I (balsošana)
  
9.20.Lifti un liftu aizsargierīces ***I (balsošana)
  
9.21.Vienkāršas spiedtvertnes ***I (balsošana)
  
9.22.Mērinstrumenti ***I (balsošana)
  
9.23.Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos ***I (balsošana)
  
9.24.Maksātnespējas procedūras ***I (balsošana)
  
9.25.Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Stāvoklis Ukrainā (debates)
 14.Eiropas loma Centrālāfrikas Republikā (debates)
 15.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 16.Sīrijas bēgļi pie Bulgārijas robežām (debates)
 17.Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 18.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (debates)
 19.Bēgļu neuzņemšana pie Grieķijas krastiem (Farmakonisi) un ar to saistītie bēgļu nāves gadījumi (debates)
 20.Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums — Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums — Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
Protokols (246 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (10659 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (221 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (709 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (4268 kb)    
 
Protokols (283 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (1210 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (8906 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika