Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 4.Depunere de documente
 5.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (dezbatere)
 6.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (continuarea dezbaterii)
 9.Votare
  
9.1.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Importurile de ton obez de Atlantic ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.5.Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind: Structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM (articolul 124 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.7.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)
  
9.8.Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (vot)
  
9.9.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.10.Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (vot)
  
9.11.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.12.Tratatul privind comerțul cu arme (vot)
  
9.13.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (vot)
  
9.14.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (vot)
  
9.15.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive ***I (vot)
  
9.16.Explozivii de uz civil ***I (vot)
  
9.17.Instrumentele de cântărire neautomate ***I (vot)
  
9.18.Compatibilitatea electromagnetică ***I (vot)
  
9.19.Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune ***I (vot)
  
9.20.Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ***I (vot)
  
9.21.Recipientele simple sub presiune ***I (vot)
  
9.22.Mijloacele de măsurare ***I (vot)
  
9.23.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (vot)
  
9.24.Procedurile de insolvență ***I (vot)
  
9.25.Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Situația din Ucraina (dezbatere)
 14.Rolul Europei în Republica Centrafricană (dezbatere)
 15.Situația din Siria (dezbatere)
 16.Refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei (dezbatere)
 17.Situația din Egipt (dezbatere)
 18.Summitul UE-Rusia (dezbatere)
 19.Presupuse operațiuni de returnare forțată în largul coastelor Greciei (Farmakonisi) care s-au soldat cu decese în rândul refugiaților (dezbatere)
 20.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
Proces-verbal (246 kb) Listă de prezență (61 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (10659 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (677 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4212 kb)    
 
Proces-verbal (288 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (1160 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (8846 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate