Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ***I (razprava)
 6.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela ***I (razprava)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (nadaljevanje razprave)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Uvoz atlantskega veleokega tuna ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Odnosi med EU na eni strani in Grenlandijo ter Kraljevino Dansko na drugi strani * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Zavarovanje pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom o strukturi in organizaciji socialnega dialoga v okviru prave ekonomske in monetarne unije (člen 124 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015 (glasovanje)
  
9.8.Imenovanje podpredsednice Nadzornega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)
  
9.9.Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.10.Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (glasovanje)
  
9.11.Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.12.Pogodba o trgovini z orožjem (glasovanje)
  
9.13.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I (glasovanje)
  
9.14.Skladnost s pravili skupne ribiške politike ***I (glasovanje)
  
9.15.Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah ***I (glasovanje)
  
9.16.Eksplozivi za civilno uporabo ***I (glasovanje)
  
9.17.Neavtomatske tehtnice ***I (glasovanje)
  
9.18.Elektromagnetna združljivost ***I (glasovanje)
  
9.19.Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej ***I (glasovanje)
  
9.20.Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala ***I (glasovanje)
  
9.21.Enostavne tlačne posode ***I (glasovanje)
  
9.22.Merilni instrumenti ***I (glasovanje)
  
9.23.Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ***I (glasovanje)
  
9.24.Postopki v primeru insolventnosti ***I (glasovanje)
  
9.25.Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere v Ukrajini (razprava)
 14.Vloga Evrope v Srednjeafriški republiki (razprava)
 15.Razmere v Siriji (razprava)
 16.Sirski begunci na bolgarski meji (razprava)
 17.Razmere v Egiptu (razprava)
 18.Vrhunsko srečanje EU-Rusija (razprava)
 19.Domnevno preprečevanje vstopa beguncem ob grški obali (Farmakonisi) s smrtnimi izidi (razprava)
 20.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013 - Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2013 - Poročilo o napredku Črne Gore za leto 2013 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke
Zapisnik (241 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (10659 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (216 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (678 kb) Izid poimenskega glasovanja (4209 kb)    
 
Zapisnik (277 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (1161 kb) Izid poimenskega glasovanja (8814 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov