Indeks 
Zapisnik
PDF 277kWORD 218k
Srijeda, 5. veljače 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Odšteta i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku ***I (rasprava)
 6.Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja ***I (rasprava)
 7.Sastav Parlamenta
 8.Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (nastavak rasprave)
 9.Glasovanje
  
9.1.Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Uvoza atlantske velikooke tune ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Protokol između EU-a i Gabona o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarsstvu *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Odnosi između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o strukturi i organizaciji socijalnog dijaloga u kontekstu istinske Ekonomske i monetarne Unije (članak 124. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu (glasovanje)
  
9.8.Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (glasovanje)
  
9.9.Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.10.Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (glasovanje)
  
9.11.Ovlašćivanje država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.12.Ugovor o trgovini oružjem (glasovanje)
  
9.13.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (glasovanje)
  
9.14.Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike ***I (glasovanje)
  
9.15.Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ***I (glasovanje)
  
9.16.Eksplozivi za civilnu uporabu ***I (glasovanje)
  
9.17.Neautomatske vage ***I (glasovanje)
  
9.18.Elektromagnetska kompatibilnost ***I (glasovanje)
  
9.19.Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica ***I (glasovanje)
  
9.20.Dizala i sigurnosne komponente za dizala ***I (glasovanje)
  
9.21.Jednostavne tlačne posude ***I (glasovanje)
  
9.22.Mjerni instrumenti ***I (glasovanje)
  
9.23.Odšteta i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku ***I (glasovanje)
  
9.24.Stečajni postupci ***I (glasovanje)
  
9.25.Okvir klimatske i energetske politike do 2030. (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Stanje u Ukrajini (rasprava)
 14.Uloga Europe u Središnjoj Afričkoj Republici (rasprava)
 15.Stanje u Siriji (rasprava)
 16.Sirijske izbjeglice koje dolaze na bugarsku granicu (rasprava)
 17.Situacija u Egiptu (rasprava)
 18.Sastanak na vrhu između EU-a i Rusije (rasprava)
 19.Navodno sprečavanje pokušaja ulaska izbjeglica u Grčku (pred grčkom obalom, Farmakonisi) koje je dovelo do smrti izbjeglica (rasprava)
 20.Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - Izvješće o napretku bivše jugoslavenske Republike Makedonije za 2013. godinu - Izvješće o napretku Crne Gore za 2013. godinu (rasprava)
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 sati.


2. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o imenovanju i nadziranju prijavljenih tijela na temelju Direktive Vijeća 90/385/EEZ o aktivnim medicinskim proizvodima za ugradnju i Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - rok: 22/04/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu metoda uzorkovanja velikih serija, začina i dodataka prehrani, kriterija učinkovitosti za toksine T-2, HT-2 i citrinin te orijentacijskih metoda analize (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - :rok 04/05/2014)
upućeno nadležniom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fenpiroksimat, flubendiamid, izopirazam, krezoksim-metil, spirotetramat i tiakloprid u određenim proizvodima ili na njima (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - rok: 24/03/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fenarimol, metaflumizon i teflubenzuron u određenim proizvodima ili na njima (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - rok:16/03/2014)
upućeno nadležniom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU kako bi se uzeo u obzir razvoj u razvrstavanju tvari (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - rok: 18/04/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih strujnih transformatora (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - rok: 28/04/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe etil lauroil arginata kao konzervansa u toplinski obrađenim mesnim proizvodima (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - rok: 04/05/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina kadmija u hrani (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - rok: 23/04/2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.


3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br.1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dopune Priloga III. novim indikativnim zemljovidima (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 17. siječnja 2014.
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana Uredba Komisije o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slučajeva kad bi se studije o učinkovitosti mogle zahtijevati nakon izdavanja odobrenja (C(2014)00432 – 2014/2562(DEA))
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 3. veljače 2014.
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se pobliže određuje način izračuna specifičnih i općih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik C(2013)09338 - 2014/2501(DEA)
Rok za prigovor: jedan mjesec od dana primitka 20. prosinca 2013.
Produženje roka za prigovor: još jedan mjesec na zahtjev Europskog parlamenta.
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (C(2013)09763 2014/2510(DEA))
Rok za prigovor: jedan mjesec od dana primitka 7. siječnja 2014.
Produženje roka za prigovor: još jedan mjesec na zahtjev Europskog parlamenta.
upućeno nadležnom odboru: ECON


4. Podnošenje dokumenata

Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeće dokumente:

- * Izvješće o prijedlogu Europske središnje banke o imenovanju potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) – Odbor ECON - izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0086/2014)


5. Odšteta i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredbe (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach predstavio je izvješće.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Hans-Peter Mayer (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Mathieu Grosch u ime kluba PPE, Bernadette Vergnaud u ime kluba S&D, Vilja Savisaar-Toomast u ime kluba ALDE, Keith Taylor u ime kluba Verts/ALE, Jacqueline Foster u ime kluba ECR, Jaromír Kohlíček u ime kluba GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Dominiqueu Riquetu, koji je na to pitanje ogovorio, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa i Andreas Schwab.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach i Christel Schaldemose.

Govorili su: Siim Kallas i Georges Bach.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.23 zapisnika od 5.2.2014.


6. Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

(Nastavak rasprave: točka 8. zapisnika od 5. veljače 2014.)


7. Sastav Parlamenta

Nadležna danska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Rine Ronja Kari umjesto Sørena Bo Søndergaarda na mjesto zastupnice Europskog parlamenta s početkom od 5. veljače 2014.

Sukladno članku 7. stavku 1. Akta od 20. rujna 1976. kojim se uvodi opće izravno glasovanje za izbor zastupnika u Europskom parlamentu i članka 4. stavaka 1. i 4. Poslovnika, Parlament prihvaća izbor Rine Ronja Kari s početkom od 5. veljače 2014.

Sukladno članku 3. stavku 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Rina Ronja Kari sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika Europskog parlamenta.


8. Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (nastavak rasprave)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Početak rasprave: točka 6. zapisnika od 5. veljače 2014.)

Govorili su: Alejandro Cercas (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Britta Thomsen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Véronique Mathieu Houillon u ime kluba PPE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Judith Sargentini u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Paul Nuttall u ime kluba EFD, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino i Anna Hedh.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elisabeth Schroedter i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) i Claude Moraes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 5.2.2014.

(Sjednica je prekinuta u 11:35, a nastavljena u 12:00.)


PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su: Michael Gahler, o bespovratnim sredstvima koja su navodno uplaćena društvu "Active Group", Antonio Masip Hidalgo, o nevremenu koje je pogodilo Asturiju i sjeverozapad Španjolske i Zbigniew Zaleski, koji se prisjetio nekoliko tisuća Poljaka ubijenih u pokolju u Katyńu u proljeće 1940.


9.1. Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMAN i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0072)


9.2. Uvoza atlantske velikooke tune ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 827/2004 Vijeća o zabrani uvoza atlantske velikooke tune (Thunnus obesus) koja potječe iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorijalne Gvineje, Gruzije i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001 [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0073)


9.3. Protokol između EU-a i Gabona o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarsstvu *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća, u ime Europske unije, o Protokolu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

João Ferreira dao je izjavu na temelju članka 138. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0074)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.4. Odnosi između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Odluke Vijeća o odnosima između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane [12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0075)


9.5. Osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o osiguranju od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek [2013/2174(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0076)


9.6. Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o strukturi i organizaciji socijalnog dijaloga u kontekstu istinske Ekonomske i monetarne Unije (članak 124. Poslovnika) (glasovanje)

Savjetovanje o strukturi i organizaciji socijalnog dijaloga u kontekstu istinske Ekonomske i monetarne Unije.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

Usvojen jedinstvenim glasovanjem


9.7. Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. godinu (glasovanje)

Kalendar sjednica Parlamenta za 2015. (2013/2886(RSO)): vidjeti prijedlog Konferencije predsjednika (točka 4. zapisnika od 13. siječnja 2014.)
Odgoda glasovanja usvojena je 15. siječnja 2014. (točka 10.2 zapisnika od 15. siječnja 2014.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Proglašen odobrenim

Kalendar sjednica Europskog parlamenta za 2015. utvrđen je stoga kako slijedi:

- od 12. do 15. siječnja

- 28. siječnja

- od 9. do 12. veljače

- 25. veljače

- od 9. do 12. ožujka

- 25 ožujka

- 15 travnja

- od 27. do 30. travnja

- od 18. do 21. svibnja

- 27. svibnja

- od 8. do 11. lipnja

- 24. lipnja

- od 6. do 9. srpnja

- od 7. do 10. rujna

- 16. rujna

- od 5. do 8. listopada

- 14. listopada

- od 26. do 29. listopada

- 11. studenog

- od 23. do 26. studenog

- 2. prosinca

- od 14. do 17. prosinca

Govorili su:

Ashley Fox, koji je zatražio da se Konferenciji predsjednika natrag uputi kalendar sjednica u cilju predstavljanja novog amandmana s obrazloženjem (Predsjednica priopćava da je Konferencija predsjednika na temelju zaprimljenog pravnog mišljenja prihvatila prvotnu odluku predsjednika)


9.8. Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Europske središnje banke o imenovanju potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke [N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 5.veljače 2014.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0077)


9.9. Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava tržišnog natjecanja [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0078)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.10. Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0088/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0079)


9.11. Ovlašćivanje država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A7-0041/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0080)

Parlament je suglasan s nacrtom Odluke Vijeća.


9.12. Ugovor o trgovini oružjem (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0075/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0081)


9.13. Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner predložio je odgodu glasovanja o prijedlogu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio taj prijedlog. Predmet se smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


9.14. Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0083)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0083)


9.15. Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinaka) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0084)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0084)

Govorili su:

Zuzana Roithová (izvjestiteljica) dala je izjavu prije glasovanja.


9.16. Eksplozivi za civilnu uporabu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u vezi s dostupnošću eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzorom nad njima (preinaka) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0085)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0085)


9.17. Neautomatske vage ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja neautomatskih vaga na raspolaganje na tržište (preinaka) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0086)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0086)


9.18. Elektromagnetska kompatibilnost ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti (preinaka) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0087)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0087)


9.19. Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje električne opreme na tržištu namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinaka) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0088)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0088)


9.20. Dizala i sigurnosne komponente za dizala ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja na raspolaganje na tržištu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala (preinaka) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0089)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0089)

Govorili su:

Carl Schlyter, koji je zatržio pojašnjenje u vezi s izjavom Zuzane Roithove (izvjestiteljice)koju je ona dala prije glasovanja o svom prvom izvješću, i spomenuta izvjestiteljica kako bi potvrdila važnost izvješća.


9.21. Jednostavne tlačne posude ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (preinaka) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0090)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0091)


9.22. Mjerni instrumenti ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinaka) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0091)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0091)


9.23. Odšteta i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredbe br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u pogledu zračnog prijevoza putnika i njihove prtljage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0092)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0092)

Govorili su:

Saïd El Khadraoui, koji je predstavio usmeni amandman na amandman 74, koji je usvojen, i Hans-Peter Mayer.


9.24. Stečajni postupci ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0093)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0093)


9.25. Okvir klimatske i energetske politike do 2030. (glasovanje)

Izvješće o okviru klimatske i energetske politike do 2030. [2013/2135(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelji: Anne Delvaux i Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika Verts/ALE)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika ECR)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika EFD)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE Odbora ENVI, Odbora ITRE

Usvojen (P7_TA(2014)0094)

Govorili su:

Prije glasovanja Renate Sommer, koja je govorila o temperaturi zraka u dvorani za sjednice.

Nakon galsovanja, Konrad Szymański, koji je protestirao zato što nije dobio riječ u odgovarajućem trenutku kako bi plenumu predložio da se izvješće odbije, iako je već bilo usvojeno, te da zatraži da se njegovo ime makne s izvješća, Bruno Gollnisch koji je zatržio ponavljanje konačnog glasovanja (Predsjednica nije odobrila taj zahtjev jer su rezultati glasovanja već obznanjeni), Martin Callanan o tijeku glasovanja, Konrad Szymański koji je priopćio da je riječ zatražio pravodobno, prije konačnog glasovanja te je zatražio ponavljanje konačnog glasovanja (Predsjednica je ustvrdila da nije zaprimila zahtjev za riječ) i Michael Cashman o tijeku glasovanja.


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od utorka 4. veljače 2014)

Izvješće Norica Nicolai - A7-0001/2014
Biljana Borzan

Govorio je Hans-Peter Martin o tijeku konačnog glasovanja o izvješću A7-0047/2014.

Izvješće Norica Nicolai - A7-0001/2014 (nastavak)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina i Francesca Barracciu

(Glasovanje od srijede 5. veljače 2014)

Izvješće Claude Moraes - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall i Elena Băsescu

Preporuka George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu i Roberta Angelilli

Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Preporuka David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Ugovor o trgovini oružjem - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli i Andrej Plenković

Izvješće Christofer Fjellner - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić i Robert Sturdy

Izvješće Isabelle Thomas - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins i Elena Băsescu

Izvješće Zuzana Roithová - A7-0255/2012
Adam Bielan

Izvješće Georges Bach - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri i Francesca Barracciu

Obrazloženja glasovanja nastavit će se 6. veljače 2014., na sutrašnjoj sjednici.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:50, a nastavljena u 15:00)

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Stanje u Ukrajini (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Ukrajini (2014/2547(RSP))

Govorio je Guy Verhofstadt, koji je izrazio je žaljenje zbog neprisustvovanja Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) na poslijepodnevnim raspravama.

Štefan Füle (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Elmar Brok, u ime kluba PPE, Hannes Swoboda, u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt, u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Rebecca Harms, u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, u ime kluba EFD, Adrian Severin, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt o tijeku rasprave, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis i Laima Liucija Andrikienė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr i Marek Henryk Migalski.

Govorio je Štefan Füle.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda i Indrek Tarand, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o situaciji u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala i David Martin, u ime kluba S&D, o stanju u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski i Marietta Giannakou, u ime kluba PPE, o stanju u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz i Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, o Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o stanju u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro i Jacek Olgierd Kurski, u ime kluba EFD, o stanju u Ukrajini (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje:točka 9.5 zapisnika od 6.2.2014.


PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjedica

14. Uloga Europe u Središnjoj Afričkoj Republici (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Uloga Europe u Središnjoj Afričkoj Republici (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednica Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime kluba PPE, Patrice Tirolien, u ime kluba S&D, Louis Michel, u ime kluba ALDE, Michèle Rivasi, u ime kluba Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, u ime kluba ECR, Sabine Lösing, u ime kluba GUE/NGL, Marine Le Pen, nezavisna zastupnica, Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer i Andrew Henry William Brons.

Govorio je Evangelos Venizelos.

Rasprava je zaključena.


15. Stanje u Siriji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Elmar Brok, u ime kluba PPE, Véronique De Keyser, u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt, u ime kluba ALDE, Isabelle Durant, u ime kluba Verts/ALE, Struan Stevenson, u ime kluba ECR, Takis Hadjigeorgiou, u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder, u ime kluba EFD, Nick Griffin, nezavisni zastupnik, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorili su: Maria Eleni Koppa, David Martin i Boris Zala.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro i Silvia Costa.

Govorio je Štefan Füle.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala, u ime kluba S&D, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset i Hélène Flautre, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart i Marco Scurria, u ime kluba PPE, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing i Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška i Rolandas Paksas, u ime kluba EFD, o stanju u Siriji (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 6.2.2014.


16. Sirijske izbjeglice koje dolaze na bugarsku granicu (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sirijske izbjeglice koje dolaze na bugarsku granicu (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume, u ime kluba S&D, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitar Stoyanov, Stanimir Ilchev, u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Cornelia Ernst, Rui Tavares, u ime kluba Verts/ALE, Cornelia Ernst, u ime kluba GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, nezavisni zastupnik, Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov i Metin Kazak.

Govorili su: Cecilia Malmström i Evangelos Venizelos.

Rasprava je zaključena.


17. Situacija u Egiptu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Egiptu (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime kluba PPE, Véronique De Keyser, u ime kluba S&D, Marietje Schaake, u ime kluba ALDE, Ulrike Lunacek, u ime kluba Verts/ALE, Adam Bielan, u ime kluba ECR, Willy Meyer, u ime kluba GUE/NGL, Jacek Włosowicz, u ime kluba EFD, Mário David, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen i Cristian Dan Preda.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon i Andrzej Grzyb.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt i Paul Murphy.

Govorio je Evangelos Venizelos.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart i Roberta Angelilli, u ime kluba PPE, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala, u ime kluba S&D, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz i Tadeusz Cymański, u ime kluba EFD, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken i Ulrike Lunacek, u ime kluba Verts/ALE, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki, u ime kluba ECR, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias i Alda Sousa, u ime kluba GUE/NGL, o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 6.2.2014.


18. Sastanak na vrhu između EU-a i Rusije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sastanak na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elmar Brok, u ime kluba PPE, Libor Rouček, u ime kluba S&D, Kristiina Ojuland, u ime kluba ALDE, Werner Schulz, u ime kluba Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras i Nadezhda Neynsky.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy i Adrian Severin.

Govorio je Štefan Füle.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorio je Evangelos Venizelos.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije od 28. siječnja 2014. (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Paweł Robert Kowal, u ime kluba ECR, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula i Michael Cashman, u ime kluba S&D, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, u ime kluba PPE, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric i Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 6.2.2014.


19. Navodno sprečavanje pokušaja ulaska izbjeglica u Grčku (pred grčkom obalom, Farmakonisi) koje je dovelo do smrti izbjeglica (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Navodno sprečavanje pokušaja ulaska izbjeglica u Grčku (pred grčkom obalom, Farmakonisi) koje je dovelo do smrti izbjeglica (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Marietta Giannakou, u ime kluba PPE, Maria Eleni Koppa, u ime kluba S&D, Nikos Chrysogelos, u ime kluba Verts/ALE, Nikolaos Chountis, u ime kluba GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis i Georgios Koumoutsakos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marie-Christine Vergiat i Paul Murphy.

Govorili su: Cecilia Malmström i Evangelos Venizelos.

Rasprava je zaključena.


20. Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - Izvješće o napretku bivše jugoslavenske Republike Makedonije za 2013. godinu - Izvješće o napretku Crne Gore za 2013. godinu (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (2013/2884(RSP))

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku bivše jugoslavenske Republike Makedonije za 2013. godinu (2013/2883(RSP))

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Crne Gore za 2013. godinu (2013/2882(RSP))

Govorio je Davor Ivo Stier, koji je pozdravio skupinu studenata iz Bosne i Hercegovine u galeriji za posjetitelje.

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Štefan Füle (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Doris Pack, u ime kluba PPE, Richard Howitt, u ime kluba S&D, Sarah Ludford, u ime kluba ALDE, Marije Cornelissen, u ime kluba Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, u ime kluba ECR, Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, u ime kluba EFD, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev i Andrej Plenković.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Zdravka Bušić, Zita Gurmai i Dimitar Stoyanov.

Govorili su: Štefan Füle i Evangelos Venizelos.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Doris Pack, u ime Odbor za vanjske poslove, o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, u ime Odbor za vanjske poslove, o izvješću o napretku bivše jugoslavenske Republike Makedonije za 2013. (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, u ime Odbor za vanjske poslove, o Izvješću o napretku Crne Gore za 2013. (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 6.2.2014., točka 9.10 zapisnika od 6.2.2014. i točka 9.11 zapisnika od 6.2.2014.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 527.823/OJJE).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1 - Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti