Index 
Jegyzőkönyv
PDF 290kWORD 222k
2014. február 5., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség ***I (vita)
 6.A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (vita)
 7.A Parlament tagjai
 8.A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei (a vita folytatása)
 9.Szavazások órája
  
9.1.A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.Az atlanti nagyszemű tonhal behozatala ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az Európai Unió és Gabon közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.4.Kapcsolatok egyrészről az EU, másrészről Grönland és a Dán Királyság között * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.5.A természeti és ember okozta katasztrófák biztosítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.6.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A társadalmi párbeszéd struktúrája és lebonyolítása egy valódi gazdasági és monetáris unió keretében (az eljárási szabályzat 124. cikke) (szavazás)
  
9.7.A Parlament 2015-ös ülésnaptára (szavazás)
  
9.8.Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése (szavazás)
  
9.9.Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.10.Európai uniós együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról – a következő lépések (szavazás)
  
9.11.A fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.12.Fegyverkereskedelmi szerződés (szavazás)
  
9.13.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)
  
9.14.A közös halászati politika szabályainak betartása ***I (szavazás)
  
9.15.Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek ***I (szavazás)
  
9.16.Polgári felhasználású robbanóanyagok ***I (szavazás)
  
9.17.A nem automatikus működésű mérlegek ***I (szavazás)
  
9.18.Az elektromágneses összeférhetőség ***I (szavazás)
  
9.19.A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések ***I (szavazás)
  
9.20.A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek ***I (szavazás)
  
9.21.Az egyszerű nyomástartó edények ***I (szavazás)
  
9.22.Mérőműszerek ***I (szavazás)
  
9.23.A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség ***I (szavazás)
  
9.24.A fizetésképtelenségi eljárás ***I (szavazás)
  
9.25.Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az ukrajnai helyzet (vita)
 14.Európa szerepe a Közép-afrikai Köztársaságban (vita)
 15.A szíriai helyzet (vita)
 16.Szíriai menekültek érkezése a bolgár határra (vita)
 17.Az egyiptomi helyzet (vita)
 18.EU–Oroszország csúcstalálkozó (vita)
 19.A menekültek halálát okozó feltételezett visszafordítások a görög partoknál (Farmakonisi) (vita)
 20.2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról - 2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról - 2013. évi eredményjelentés Montenegróról (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság végrehajtási rendelete a kijelölt szervezeteknek az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv és az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján történő kijelöléséről és felügyeletéről (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - határidő: 22/04/2014)
utalva illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete a 401/2006/EK rendeletnek a nagy tételekre, a fűszerekre és étrend-kiegészítőkre vonatkozó mintavételi módszerek, a T-2 és HT-2 toxinra és citrininre vonatkozó alkalmassági kritériumok, valamint a szűréses vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - határidő: 04/05/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található fenpiroximát, flubendiamid, izopirazam, krezoxim-metil, spirotetramát és tiakloprid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - határidő: 24/03/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fenarimol, metaflumizon és teflubenzuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - határidő: 16/03/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU és 2012/721/EU rendeleteknek az anyagok osztályozásával kapcsolatos új fejlemények figyelembevétele érdekében történő módosításáról (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - határidő: 18/04/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kis, közepes és nagy teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - határidő: 28/04/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az etil-lauroil-arginát egyes hőkezelt húsipari termékekben tartósítószerként történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - határidő: 04/05/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló kadmium felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - határidő: 23/04/2014)
utalva illetékes: ENVI.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a III. melléklet új indikatív térképekkel való kiegészítése tekintetében történő módosításáról (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. január 17-i beérkezésének időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés utáni gyógyszer-hatásossági vizsgálatok előírását indokolttá tevő esetek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2014)00432 – 2014/2562(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2014. február 3-i beérkezésének időpontját követően.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: egy hónap, 2013. december 20-i beérkezésének időpontját követően.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további egy hónap.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre alkalmazandó tőkekövetelményekre vonatkozó szabályozástechnikai standardokkal történő kiegészítéséről (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: egy hónap, 2014. január 7-i beérkezésének időpontját követően.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további egy hónap.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi dokumentumokat terjesztették elő:

- * Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0086/2014)


5. A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség ***I (vita)

Jelentés a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint a légifuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Hans-Peter Mayer (az IMCO bizottság véleményének előadója), Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernadette Vergnaud, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vilja Savisaar-Toomast, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, független, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Dominique Riquet, aki válaszol arra, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa és Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach és Christel Schaldemose.

Felszólal: Siim Kallas és Georges Bach.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.5-i jegyzőkönyv, 9.23. pont .


6. A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (vita)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

(A vita folytatása: 2014.2.5-i jegyzőkönyv, 8. pont )


7. A Parlament tagjai

Az illetékes dán hatóságok bejelentették Rina Ronja Kari kinevezését Søren Bo Søndergaard helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2014. február 5.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése és eljárási szabályzata 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján a Parlament 2014. február 5-i hatállyal tudomásul veszi Rina Ronja Kari megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Rina Ronja Kari elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


8. A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei (a vita folytatása)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(A vita eleje: 2014.2.5-i jegyzőkönyv, 6. pont )

Felszólal: Alejandro Cercas (az EMPL bizottság véleményének előadója), Britta Thomsen (a FEMM bizottság véleményének előadója), Véronique Mathieu Houillon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Paul Nuttall, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino és Anna Hedh.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Schroedter és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) és Claude Moraes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.5-i jegyzőkönyv, 9.1. pont .

(A 11.35-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Michael Gahler az Active Group társaságnak nyújtott támogatásról, Antonio Masip Hidalgo, az Asturiát és Észak-Nyugat-Spanyolországot sújtó viharról, és Zbigniew Zaleski, hogy megemlékezzen többezer lengyel meggyilkolásáról az 1940 tavaszán történt katyni vérengzés során.


9.1. A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0072)


9.2. Az atlanti nagyszemű tonhal behozatala ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) behozatalának tilalmáról, valamint az 1036/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 827/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0073)


9.3. Az Európai Unió és Gabon közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

João Ferreira az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0074)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.4. Kapcsolatok egyrészről az EU, másrészről Grönland és a Dán Királyság között * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról szóló tanácsi határozat tervezetéről [12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS HATÁROZATTERVEZETE, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0075)


9.5. A természeti és ember okozta katasztrófák biztosítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról [2013/2174(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0076)


9.6. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A társadalmi párbeszéd struktúrája és lebonyolítása egy valódi gazdasági és monetáris unió keretében (az eljárási szabályzat 124. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: A társadalmi párbeszéd struktúrája és lebonyolítása egy valódi gazdasági és monetáris unió keretében

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Egyetlen szavazással elfogadva


9.7. A Parlament 2015-ös ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2015-ös ülésnaptára (2013/2886(RSO)): lásd az Elnökök Értekezlete javaslatát (2014.1.13-i jegyzőkönyv, 4. pont )
A szavazás elhalasztását 2014. január 15-én fogadták el (2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.2. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Elfogadottnak nyilvánítva

A Parlament 2015-ös ülésnaptárát az alábbiak szerint állapítják meg:

- január 12-15.

- január 28.

- február 9-12.

- február 25.

- március 9-12.

- március 25.

- április 15.

- április 27-30.

- május 18-21.

- május 27.

- június 8-11.

- le június 24.

- július 6-9.

- szeptember 7-10.

- szeptember 16.

- október 5-8.

- október 14.

- október 26-29.

- november 11.

- november 23-26.

- december 2.

- december 14-17.

Felszólalások

Ashley Fox kéri, hogy utalják vissza az Elnökök Értekezletéhez az ülésnaptár javaslatát, hogy egy új, indokolással ellátott módosítást lehessen benyújtani. (Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete a jogi vélemény alapján jóváhagyta az elnök eredeti határozatát).


9.8. Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról [N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2014.2.5-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2014)0077)


9.9. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0078)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.10. Európai uniós együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról – a következő lépések (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0088/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0079)


9.11. A fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a tagállamoknak a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő aláírására adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A7-0041/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0080)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi határozat tervezetét.


9.12. Fegyverkereskedelmi szerződés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0075/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0081)


9.13. Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


9.14. A közös halászati politika szabályainak betartása ***I (szavazás)

Jelentés a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0083)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0083)


9.15. Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek ***I (szavazás)

Jelentés a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0084)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0084)

Felszólalások

Zuzana Roithová (előadó) a szavazás előtt nyilatkozatot tesz.


9.16. Polgári felhasználású robbanóanyagok ***I (szavazás)

Jelentés a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és felügyeletére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0085)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0085)


9.17. A nem automatikus működésű mérlegek ***I (szavazás)

Jelentés a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0086)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0086)


9.18. Az elektromágneses összeférhetőség ***I (szavazás)

Jelentés az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0087)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0087)


9.19. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések ***I (szavazás)

Jelentés a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0088)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0088)


9.20. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek ***I (szavazás)

Jelentés a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0089)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0089)

Felszólalások

Carl Schlyter pontosítást kér a Zuzana Roithová (előadó) által az első jelentéséről szóló szavazás előtt tett nyilatkozat kapcsán, aki hangsúlyozza annak jelentőségét.


9.21. Az egyszerű nyomástartó edények ***I (szavazás)

Jelentés az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0090)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0091)


9.22. Mérőműszerek ***I (szavazás)

Jelentés a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0091)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0091)


9.23. A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség ***I (szavazás)

Jelentés a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint a légifuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0092)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0092)

Felszólalások

Saïd El Khadraoui szóbeli módosítást nyújt be a 74. módosításhoz, melyet elfogadnak, és Hans-Peter Mayer.


9.24. A fizetésképtelenségi eljárás ***I (szavazás)

Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0093)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0093)


9.25. Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (szavazás)

Jelentés az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as keretéről [2013/2135(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Anne Delvaux és Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (a Verts/ALE képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ECR képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az EFD képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

Az ENVI és az ITRE bizottság ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva (P7_TA(2014)0094)

Felszólalások

A szavazás előtt Renate Sommer az ülésterem hőmérsékletéről.

A szavazás után Konrad Szymański kéri a jelentés elutasítását, miközben azt már elfogadták, és kéri, hogy nevét vegyék le róla, Bruno Gollnisch kéri a zárószavazás megismétlését (Az elnök nem teljesíti a kérést, mivel a szavazás eredményét már kihirdették), Martin Callanan a szavazások lebonyolításáról, Konrad Szymański közli, hogy megfelelő időben kérte, hogy a zárószavazás előtt felszólalhasson és kéri, hogy ismételjék meg a zárószavazást (Az elnök közli, hogy nem jutott el hozzá felszólalási kérelem) és Michael Cashman a szavazások lebonyolításáról.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2014. február 4., kedd)

Norica Nicolai -jelentés - A7-0001/2014
Biljana Borzan.

Felszólal: Hans-Peter Martin az A7-0047/2014 jelentés zárószavazásának lebonyolításáról.

Norica Nicolai -jelentés - A7-0001/2014 (folytatás)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina és Francesca Barracciu

(Szavazások órája: 2014. február 5., szerda)

Claude Moraes -jelentés - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall és Elena Băsescu

Ajánlás George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu és Roberta Angelilli

Európai uniós együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról – a következő lépések - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Ajánlás David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Fegyverkereskedelmi szerződés - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli és Andrej Plenković

Christofer Fjellner -jelentés - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić és Robert Sturdy

Isabelle Thomas -jelentés - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins és Elena Băsescu

Zuzana Roithová -jelentés - A7-0255/2012
Adam Bielan

Georges Bach -jelentés - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri és Francesca Barracciu

A szavazatok indokolása holnap, a 2014. február 6-i, csütörtöki ülésen folytatódik.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az ukrajnai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2014/2547(RSP))

Felszólal: Guy Verhofstadt sajnálja, hogy Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nincs jelen a délutáni vitán.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt a vita lebonyolításáról, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr és Marek Henryk Migalski.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda és Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala és David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski és Marietta Giannakou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetrőlV (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ukrajnáról (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro és Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az ukrajnai helyzetről (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

14. Európa szerepe a Közép-afrikai Köztársaságban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Európa szerepe a Közép-afrikai Köztársaságban (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrice Tirolien, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, független, Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Evangelos Venizelos.

A vitát berekesztik.


15. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Struan Stevenson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Maria Eleni Koppa, David Martin és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint:: Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro és Silvia Costa.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart és Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška és Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .


16. Szíriai menekültek érkezése a bolgár határra (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Szíriai menekültek érkezése a bolgár határra (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cornelia Ernst, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov és Metin Kazak.

Felszólal: Cecilia Malmström és Evangelos Venizelos.

A vitát berekesztik.


17. Az egyiptomi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mário David, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen és Cristian Dan Preda.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon és Andrzej Grzyb.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt és Paul Murphy.

Felszólal: Evangelos Venizelos.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz és Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias és Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


18. EU–Oroszország csúcstalálkozó (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: EU–Oroszország csúcstalálkozó (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras és Nadezhda Neynsky.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy és Adrian Severin.

Felszólal: Štefan Füle.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Evangelos Venizelos.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2014. január 28-án rendezett EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU és Oroszország közötti csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU és Oroszország közötti csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula és Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az EU és Oroszország közötti csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric és Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


19. A menekültek halálát okozó feltételezett visszafordítások a görög partoknál (Farmakonisi) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek halálát okozó feltételezett visszafordítások a görög partoknál (Farmakonisi) (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marietta Giannakou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Eleni Koppa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nikos Chrysogelos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis és Georgios Koumoutsakos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marie-Christine Vergiat és Paul Murphy.

Felszólal: Cecilia Malmström és Evangelos Venizelos.

A vitát berekesztik.


20. 2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról - 2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról - 2013. évi eredményjelentés Montenegróról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról (2013/2884(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (2013/2883(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2013. évi eredményjelentés Montenegróról (2013/2882(RSP))

Felszólal: Davor Ivo Stier üdvözli a karzaton helyet foglaló bosznia-hercegovinai diákcsoportot.

Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zdravka Bušić, Zita Gurmai és Dimitar Stoyanov.

Felszólal: Štefan Füle és Evangelos Venizelos.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Doris Pack, nevében Külügyi Bizottság, a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, nevében Külügyi Bizottság, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, nevében Külügyi Bizottság, a Montenegró által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.9. pont , 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.10. pont és 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 527.823/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1. melléklet - Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat