Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2533(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0150/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Hlasování :

PV 06/02/2014 - 9.8

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0101

Zápis
Čtvrtek, 6. února 2014 - Štrasburk

9.8. Summit EU-Rusko (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 a B7-0159/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B7-0149/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0150/2014

(nahrazující B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 a B7-0159/2014):

předložen těmito poslanci:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković a Salvador Sedó i Alabart za skupinu PPE;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula a Michael Cashman za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2014)0101)

Právní upozornění - Ochrana soukromí