Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2533(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0150/2014

Debaty :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Głosowanie :

PV 06/02/2014 - 9.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0101

Protokół
Czwartek, 6 lutego 2014 r. - Strasburg

9.8. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 i B7-0159/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0149/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0150/2014

(zastępujący B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 i B7-0159/2014):

złożony przez następujących posłów:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković i Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula i Michael Cashman w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0101)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności