Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0150/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.8

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0101

Proces-verbal
Joi, 6 februarie 2014 - Strasbourg

9.8. Summitul UE-Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 şi B7-0159/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0149/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0150/2014

(care înlocuieşte B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 şi B7-0159/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković şi Salvador Sedó i Alabart, în numele Grupului PPE;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2014)0101)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate