Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0091/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0091/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0105

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.12. Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0091/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0105)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου