Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid