Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: Rina Ronja Kari

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: Rina Ronja Kari

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου