Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg

13. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie begrotingscontrole: Rina Ronja Kari

Commissie constitutionele zaken: Rina Ronja Kari

Juridische mededeling - Privacybeleid