Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. február 6., Csütörtök - Strasbourg

14. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
utalva, illetékes: INTA

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2014. február 7.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat