Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2551(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0122/2014

Разисквания :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 16.1

Приети текстове :

P7_TA(2014)0107

Протокол
Четвъртък, 6 февруари 2014 г. - Страсбург

15.1. Положението в Тайланд
CRE

Предложения за резолюция B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 и B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake и Reinhard Bütikofer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Joanna Senyszyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Janusz Wojciechowski.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.1 от протокола от 6.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност