Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2551(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0122/2014

Debatter :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 16.1

Antagna texter :

P7_TA(2014)0107

Protokoll
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg

15.1. Situationen i Thailand
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 och B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Reinhard Bütikofer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Janusz Wojciechowski.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 6.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy