Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0128/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

15.2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 και B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Οι Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Cristian Dan Preda και Reinhard Bütikofer, Renate Weber και Hiltrud Breyer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bernd Posselt, Bogusław Sonik και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb και Rareş-Lucian Niculescu.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου