Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg

15. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 4.2.2014protokoll punkt 2.)


15.1. Olukord Tais

Resolutsiooni ettepanekud B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Reinhard Bütikofer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, ja Joanna Senyszyn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Janusz Wojciechowski.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 16.1.


15.2. Õigus haridusele Transnistria piirkonnas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat (kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Cristian Dan Preda ja Reinhard Bütikofer), Renate Weber ja Hiltrud Breyer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Bernd Posselt, Bogusław Sonik ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb ja Rareş-Lucian Niculescu.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 16.2.


15.3. Bahrein ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden (kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marietje Schaake), Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Carl Schlyter tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Bernd Posselt ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 16.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika