Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg

15. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 2).


15.1. Thaimaan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Reinhard Bütikofer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Joanna Senyszyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Janusz Wojciechowski.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.1.


15.2. Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella

Päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda ja Reinhard Bütikofer, Renate Weber ja Hiltrud Breyer esittelivät päätöslauselmesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Bernd Posselt, Bogusław Sonik ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb ja Rareş-Lucian Niculescu.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.2.


15.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Carl Schlyter esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Bernd Posselt ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö