Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg

15. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 4.2.2014 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


15.1. Situatie in Thailand

Ontwerpresoluties B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 en B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Reinhard Bütikofer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Joanna Senyszyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.1 van de notulen van 6.2.2014.


15.2. Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië

Ontwerpresoluties B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 en B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Cristian Dan Preda en Reinhard Bütikofer, Renate Weber en Hiltrud Breyer leiden de ontwerpresoluties in.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Bernd Posselt, Bogusław Sonik en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb en Rareş-Lucian Niculescu.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 6.2.2014.


15.3. Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif

Ontwerpresoluties B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 en B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Carl Schlyter leiden de ontwerpresoluties in.

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Bernd Posselt en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.3 van de notulen van 6.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid