Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. februára 2014 - Štrasburg

15. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 4.2.2014 .)


15.1. Situácia v Thajsku

Návrhy uznesenia B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 a B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Reinhard Bütikofer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Joanna Senyszyn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Janusz Wojciechowski.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.1 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


15.2. Právo na vzdelanie v Podnestersku

Návrhy uznesenia B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 a B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Cristian Dan Preda a Reinhard Bütikofer, Renate Weber a Hiltrud Breyer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Bernd Posselt, Bogusław Sonik a Monica Luisa Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb a Rareş-Lucian Niculescu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


15.3. Bahrain, najmä prípady Nabíla Radžaba, Abdulhádího al-Chawádžu a Ibráhíma Šarífa

Návrhy uznesenia B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 a B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Carl Schlyter uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Bernd Posselt a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.3 zápisnice zo dňa 6.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia