Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg

15. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 4.2.2014.)


15.1. Situationen i Thailand

Resolutionsförslag B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 och B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Reinhard Bütikofer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Janusz Wojciechowski.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 6.2.2014.


15.2. Rätt till utbildning i regionen Transnistrien

Resolutionsförslag B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Cristian Dan Preda och Reinhard Bütikofer, Renate Weber och Hiltrud Breyer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bernd Posselt, Bogusław Sonik och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb och Rareş-Lucian Niculescu.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 6.2.2014.


15.3. Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif

Resolutionsförslag B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 och B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Carl Schlyter redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Bernd Posselt och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 6.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy