Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2551(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0122/2014

Arutelud :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Hääletused :

PV 06/02/2014 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0107

Protokoll
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg

16.1. Olukord Tais (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0122/2014

(asendades B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0107)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0124/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika