Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2551(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0122/2014

Dezbateri :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Voturi :

PV 06/02/2014 - 16.1

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0107

Proces-verbal
Joi, 6 februarie 2014 - Strasbourg

16.1. Situația din Thailanda (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 şi B7-0127/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0122/2014

(care înlocuieşte B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 şi B7-0127/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0107)

(Propunerea de rezoluţie B7-0124/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate