Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0128/2014

Rozpravy :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Hlasování :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0108

Zápis
Čtvrtek, 6. února 2014 - Štrasburk

16.2. Právo na vzdělání v Podněsterské oblasti (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 a B7-0137/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0128/2014

(nahrazující B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 a B7-0137/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella za skupinu S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski a Adam Bielan za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0108)

(Návrh usnesení B7-0135/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodu 4 a bodu odůvodnění I, které byly vzaty v potaz.

Mitro Repo předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění O, který byl vzat v potaz. Takto pozměněný bod odůvodnění O byl poté zamítnut elektronickým hlasováním.

Právní upozornění - Ochrana soukromí