Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2552(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0128/2014

Rasprave :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0108

Zapisnik
Četvrtak, 6. veljače 2014. - Strasbourg

16.2. Pravo na obrazovanje u regiji Transnistriji (glasovanje)
Doslovno izvješće

Prijedlozi rezolucija B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0128/2014

(koji zamjenjuje B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés i Bogusław Sonik u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula i Marc Tarabella u ime kluba S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski i Adam Bielan u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0108)

(Prijedlog rezolucije B7-0135/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Cristian Dan Preda predložio je dva usmena amandmana na stavak 4. i uvodnu izjavu I koji su prihvaćeni.

Mitro Repo predložio je usmeni amandman na uvodnu izjavu O koji je prihvaćen. Tako izmijenjena uvodna izjava O odbijena je zatim elektroničkim glasovanjem.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti