Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2552(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0128/2014

Viták :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Szavazatok :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0108

Jegyzőkönyv
2014. február 6., Csütörtök - Strasbourg

16.2. Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 és B7-0137/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0128/2014

(amely a B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 és B7-0137/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Gál Kinga, Tőkés László és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0108)

(A B7-0135/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Cristian Dan Preda szóbeli módosításokat javasol a (4) bekezdéshez és az I. preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak.

Mitro Repo szóbeli módosítást javasol az O. preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak. Az így módosított O. preambulumbekezdést ezután elektronikus szavazással elutasítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat