Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2552(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0128/2014

Debaty :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Głosowanie :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0108

Protokół
Czwartek, 6 lutego 2014 r. - Strasburg

16.2. Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0128/2014

(zastępujący B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0108)

(Projekt rezolucji B7-0135/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda zaproponował dwie poprawki ustne do ust. 4 i motywu I, które zostały dopuszczone.

Mitro Repo zaproponował poprawkę ustną do motywu O, która została dopuszczona. Zmieniony w ten sposób motyw O został następnie odrzucony w głosowaniu elektronicznym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności