Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0128/2014

Rozpravy :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0108

Zápisnica
Štvrtok, 6. februára 2014 - Štrasburg

16.2. Právo na vzdelanie v Podnestersku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 a B7-0137/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0128/2014

(nahrádzajúci B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 a B7-0137/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella v mene skupiny S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski a Adam Bielan v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2014)0108)

(Návrh uznesenia B7-0135/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k ods. 4 a odôvodneniu I, ktoré boli prijaté.

Mitro Repo predložil ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu O, ktorý bol prijatý. Odôvodnenie O bolo v zmenenej podobe neskôr zamietnuté v elektronickom hlasovaní.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia