Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0128/2014

Debatter :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Antagna texter :

P7_TA(2014)0108

Protokoll
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg

16.2. Rätt till utbildning i regionen Transnistrien (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0128/2014

(ersätter B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula och Marc Tarabella för S&D-gruppen;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0108)

(Resolutionsförslag B7-0135/2014 bortföll.)

Inlägg:

Cristian Dan Preda lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 4 och skäl I, vilka beaktades.

Mitro Repo lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl O, vilket beaktades. Skäl O i dess ändrade form förkastades därefter genom elektronisk omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy