Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0100/2014

Arutelud :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Hääletused :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0109

Protokoll
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg

16.3. Bahrein ning eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0100/2014

(asendades B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Salvador Sedó i Alabart fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0109)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0121/2014 ja B7-0132/2014 muutusid kehtetuks.)

°
° ° °

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, kes mõistis hukka teatavad vajakajäämised seoses mitmekeelsuse rakendamisega täiskogu istungitel (juhataja võtab meetmeid).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika