Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0100/2014

Keskustelut :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0109

Pöytäkirja
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg

16.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0100/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0109)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0121/2014 ja B7-0132/2014 raukesivat.)

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ja valitti, että monikielisyyttä ei aina kunnioiteta täysistunnossa (puhemies merkitsi puheenvuoron tiedoksi).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö