Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0100/2014

Dezbateri :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Voturi :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0109

Proces-verbal
Joi, 6 februarie 2014 - Strasbourg

16.3. Bahrain, în special cazurile Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 şi B7-0134/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0100/2014

(care înlocuieşte B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 şi B7-0134/2014):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier şi Salvador Sedó i Alabart, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2014)0109)

(Propunerile de rezoluţii B7-0121/2014 şi B7-0132/2014 au devenit caduce.)

°
° ° °

A intervenit Jean-Pierre Audy pentru a reclama anumite carențe în ceea ce privește respectarea multilingvismului în ședința plenară (Președintele a luat act de intervenția sa).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate