Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 6 февруари 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (продължeние на разискването)
 6.NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (разискване)
 7.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки (разискване)
 8.Изявление на председателството
 9.Време за гласуване
  
9.1.Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки ***I (гласуване)
  
9.2.Посочване на страната или мястото на произход на прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (гласуване)
  
9.3.Схема за общи тарифни преференции (гласуване)
  
9.4.Решение за неповдигане на възражения спрямо мярка за прилагане: количества квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година (гласуване)
  
9.5.Положението в Украйна (гласуване)
  
9.6.Положението в Сирия (гласуване)
  
9.7.Положението в Египет (гласуване)
  
9.8.Среща на върха ЕС—Русия (гласуване)
  
9.9.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (гласуване)
  
9.10.Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2013 г. (гласуване)
  
9.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2013 г. (гласуване)
  
9.12.Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (гласуване)
  
9.13.NAIADES II: програма за действие за подпомагане на транспорта пo вътрешни водни пътища (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Позиция на Съвета на първо четене
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
15.1.Положението в Тайланд
  
15.2.Право на образование в Приднестровския регион
  
15.3.Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф
 16.Време за гласуване
  
16.1.Положението в Тайланд (гласуване)
  
16.2.Право на образование в Приднестровския регион (гласуване)
  
16.3.Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Решения относно някои документи
 19.Внесени документи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (290 kb) Присъствен списък (55 kb)    Резултати от поименно гласуване (871 kb) 
 
Протокол (231 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (301 kb) Резултати от поименно гласуване (393 kb) 
 
Протокол (280 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (754 kb) Резултати от поименно гласуване (1130 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност